Πελατολόγιο

Πελατολόγιο

ΕΥΡΟΘΕΡΜ

Εγγύηση οι ευχαριστημένοι πελάτες μας

Εκτός από τους πολυάριθμους ιδιώτες, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και Όμιλοι μας εμπιστεύονται για τις υπηρεσίες μας.

Η 35χρονη εμπειρία των στελεχών μας και τα μεγάλα τεχνικά έργα που έχουμε εφοδιάσει, αποτελούν εγγύηση επιτυχημένης συνεργασίας με οποιαδήποτε τεχνική εταιρεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε μεγάλα δημόσια έργα και εταιρείες με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί.

  • Περιβάλλων χώρος Σταδίου Ειρήνης κ Φιλίας 1980 (ΑΚΤΩΡ)
  • Κάλυψη Κηφισού από Λ. Καβάλας μέχρι Ιερά Οδός (ΑΚΤΩΡ)
  • Κατασκευή Κολυμβητηρίου ΟΑΚΑ (ΑΚΤΩΡ)
  • Ολυμπιακά Έργα από ΣΕΦ μέχρι Π Φάληρο (Μοχλός-ΒΙΟΤΕΡ)
  • Κατασκευή Σταδίου Καραϊσκάκη (J&P ΑΒΑΞ)
  • Κατασκευή Mall Athens Αμαρουσίου (Μοχλός)
  • Επέκταση Μαρίνας Φλοίσβου (Μοχλός)
  • Επέκταση Αττικό Μετρό προς Αργυρούπολη (ΑΚΤΩΡ)